Tijn Dries
Categorieën
Meest recente artikel
Heden veranderen is de toekomst behouden

Op het niveau van het middenbestuur en gemeente liggen gouden kansen om –nog meer dan nu al het geval is- inwoners, ondernemers, financiers en belanghebbenden te emanciperen van de overheid: verantwoordelijkheid delen en samen werken aan verbetering. 

Ik vind dat regionale en lokale overheden vaker de wensen, de kennis en de expertise uit de regio moeten opzoeken. De politiek richt zich dan vooraf, in de Staten- en Raadzaal, op heldere politieke en financiële kaders. De natuurlijke partners in de regio geven onderling vorm aan de praktijk op basis van gedragen, realistische samenwerking. Zo blijft het politieke debat zuiver en op hoofdlijnen, en is uitvoerbaarheid meer dan ooit geworteld in de samenleving. 

Deze aanpak geeft de grootste kans op levensvatbare ontwikkelingen in de regio en daarbuiten, omdat overheid en maatschappelijke partners de wederzijdse afhankelijkheid erkennen en daarnaar handelen. Ik pleit er dan ook voor om door bijvoorbeeld bestuursakkoorden de regionale samenwerking in toenemende mate op een hoger niveau (en formeel ingebed) te krijgen. 

Het lokaal en regionaal niveau heeft daarvoor de perfecte schaalgrootte: overstijgend waar dat kan, met de voetjes op de werkvloer, in de wijk èn in de wei. Dat betekent, inderdaad, een verschuiving: de politiek nog meer gericht op kaders (het vaststellen van een ondergrens aan kwaliteit en een bovengrens aan gemeenschapsgeld)  en een meer integrale, gebiedsgerichte aanpak waarin ‘het veld’ de regie heeft. Zo blijft de macht waar het hoort in een democratisch bestel: in de Staten- en Raadzalen, en het gezag is te vinden waar mensen het verwachten: bij henzelf, waar men woont, werkt en onderneemt. 

Raads- en statenleden mogen -voorzover dat niet al gebeurt- van mij onvermoeibaar aan de slag met het zoeken en vinden van partnerschap tussen partijen: de wederzijdse afhankelijkheid die bestaat tussen algemeen belang en dagelijkse praktijk in de regio biedt eindeloze mogelijkheden. Maar dan moeten we wel durven. 

 

Tijn Dries

Utrechtse Heuvelrug

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld